LATEST NOTICE
सहायक व्यवस्थापक तह ६ सिफारिस सम्वन्धी सुचना 2023-01-06 Download
Notice regarding alternate candidate (Level -4) 2022-12-20 Download
Notice regarding alternate candidate (Level -5) 2022-12-20 Download
आठौ तह सहब्यवस्थापक (खुला तथा मधेशी) तर्फको नतिजा 2022-12-07 Download
बिज्ञापन नंं १/२०७८/७९ (आ. ज.), तह ९, ब्यवस्थापककाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्विन्धी सुचना 2022-12-07 Download
कोरोना दाबी भुक्तानी चेक रेडी भएको सम्बन्धि सूचना 2022-11-29 Download
कोरोना दाबी भुक्तानी सम्वन्धि सूचना 2022-11-29 Download
सम्पर्क गर्ने बारे सुचना 2022-11-27 Download
अन्तर्वाता मिती तोकिएको सम्बन्धि सूचना । 2022-11-27 Download
Notice regarding public holiday 2022-11-18 Download
सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध सम्बन्धि सूचना । 2022-10-31 Download
मुद्दती निक्षेप राख्नको लागि गोप्य सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2022-10-21 Download
बिज्ञापन नंं १०/२०७८/७९ खुला तह ४ सहायक ख काे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्विन्धी सुचना 2022-10-21 Download
बिज्ञापन नं ४/०७८/७९ (आ.प्र.) तह ५ सहायक क को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना 2022-10-19 Download
बिज्ञापन नं ९/०७८/७९ (खुला, महिला र आ.ज.) तह ५ सहायक क को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना 2022-10-19 Download
बिज्ञापन नं. ८/२०७८/७९ (महिला) तह ५ सूचना प्रविधि सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना 2022-10-18 Download
बिज्ञापन नंं ७/२०७८/७९ खुला तह ६ सुचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । 2022-10-18 Download
बिज्ञापन नंं ६/२०७८/७९ खुला तह ६ सहायक ब्यवस्थापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । 2022-10-18 Download
Public Holiday Notice 2022-10-17 Download
विज्ञापन न ३/२०७८/७९ (मधेशि), तह ७ (नायब ब्यवस्थापक )पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । 2022-10-17 Download
Premium calculator