LATEST NOTICE
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना 2023-05-26 Download
AGM Proxy Voting Form 2023-05-23 Download
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना 2023-05-22 Download
मुल्याङ्कन बढुवा सूचना नं ३/२०७९/२०८० 2023-05-12
मुल्याङ्कन बढुवा सूचना नं २/२०७९/२०८० 2023-05-12
मुल्याङ्कन बढुवा सूचना नं १/२०७९/२०८० 2023-05-11
2080.01.20 FD Notice 2023-05-03
कार्यक्षमता मुल्याकंन बढुवा, तह ५ 'क' (सहायक) को सम्भाव्य कर्मचारीहरुको नामावली 2023-04-27 Download
कार्यक्षमता मुल्याकंन बढुवा, तह ७ (नायव व्यवस्थापक) को सम्भाव्य कर्मचारीहरुको नामावली 2023-04-27 Download
कार्यक्षमता मुल्याकंन बढुवा, तह ६ (सहायक व्यवस्थापक) को सम्भाव्य कर्मचारीहरुको नामावली 2023-04-27 Download
कार्यक्षमता मुल्याकंन बढुवा, तह १० (मुख्य व्यवस्थापक) को सम्भाव्य कर्मचारीहरुको नामावली 2023-04-26 Download
कार्यक्षमता मुल्याकंन बढुवा, तह ९ (व्यवस्थापक) को सम्भाव्य कर्मचारीहरुको नामावली 2023-04-26 Download
कार्यक्षमता मुल्याकंन बढुवा, तह ८ (सह व्यवस्थापक) को सम्भाव्य कर्मचारीहरुको नामावली 2023-04-26 Download
पदपुर्तिको लागी दरखास्त फारम 2023-03-19 Download
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन बढुवाका लागि दरखास्त फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना 2023-03-17 Download
Vacancy Notice for Internal Competition 2023-03-17 Download
Vacancy Notice for Open Competition 2023-03-17 Download
FD Bid notice dated 2023-03-12 2023-03-12
निर्जिवन बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम तथा परीक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना । 2023-03-02 Download
मुद्दती निक्षेप राख्नको लागि गोप्य सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2023-01-24 Download
Premium calculator